Algemene voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen van Studio Pienter zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. De tekst van deze voorwaarden kun je hieronder downloaden en kan ik op verzoek ook op papier toezenden. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Download de algemene voorwaarden